Poniżej zamieszczamy oświadczenie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik:


W dniu dzisiejszym tj. 26 września 2018 roku została przegłosowana przez Radę Miasta Krakowa uchwała o POWOŁANIU UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ZAKRZÓWEK”

Można więc napisać, że po 20 latach działań i wręcz walki o ochronę przyrody na Zakrzówku, podpisaniu wielu wniosków i petycji w tej sprawie przez tysiące Krakowian, w końcu mieszkańcy  doczekali się  tego przełomowego momentu, w którym konsekwencja, determinacja, zaangażowanie środowisk naukowych, społecznych, artystycznych i zawodowych w działania  dla ochrony Zakrzówka,  dały tak oczekiwany przez mieszkańców  rezultat.

Dzięki temu, zostanie ocalona enklawa naturalnej zieleni, położona w centrum miasta, wyjątkowa pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Skuteczną ochronę zyskają siedliska ginących gatunków zwierząt i rzadkie rośliny. Pozostanie drożny ważny kanał przewietrzania miasta.

My mieszkańcy jesteśmy dumni i cieszymy się,  że doczekaliśmy się  takich Radnych i takiej Rady Miasta, która zdecydowaną liczbą  głosów, poparła  ten  projekt uchwały  i go przegłosowała. Mimo, że na sali Rady Miasta emocji przed ostatecznym głosowaniem nie brakowało, to jednak przekonanie o konieczności podjęcia tej słusznej decyzji przeważyło.

Z racji tego, że jako strona społeczna od samego początku wspieraliśmy działania i prace nad tym projektem uchwały, bardzo dziwią nas pojedyncze głosy o rzekomych nieprawidłowościach, jak chociażby wyłączanie pojedynczych działek z zakresu ochrony.

Jedyna korekta granic projektowanego użytku miała miejsce przed uzgodnieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykluczyła precedens  polegający na wprowadzeniu użytku na terenie projektowanej  nowej drogi, umiejscowionej w planie zagospodarowania na tym terenie oraz  wykluczyła popełnienie ewentualnego błędu przy obliczaniu parametrów powierzchniowych  z tym związanych. 

Pragniemy jeszcze raz podkreślić zrozumienie i zaangażowanie  ze strony Radnych Klubu PIS,  części  Radnych  Klubu PO, części Radnych Klubu Prezydenckiego  oraz Radnych Niezależnych,  co do istoty i celu powołania  użytku na Zakrzówku i w rzeczywistości ostatniej szansy na to, by taką formę skutecznej ochrony wprowadzić  z myślą o przyszłych pokoleniach tego miasta. Korzyści z zachowania zielonego ekosystemu Zakrzówka są  wyliczane rok do roku w milionach złotych, o czym warto zacząć głośno mówić i najwyższy czas przestać  pomijać ten  bardzo ważny aspekt.

Z tego miejsca jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować Radnym Miejskim, Mieszkańcom oraz wielu organizacjom społecznym aktywnie wspierającym  latami  działania na rzecz ochrony Zakrzówka.

Cieszmy się wszyscy razem, ponad partyjnymi podziałami z tego, że cenny i piękny Zakrzówek CAŁY pozostanie niezabudowany !


W imieniu mieszkańców

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik