#historia


Zakrzówek to cudowne zielone miejsce w centrum Krakowa. Teraz decyduje się jego przyszłość. Czy będzie odpowiednikiem nowojorskiego Central Parku, czy też zostanie bezlitośnie zabudowany?

Kraków świętuje odzyskanie Zakrzówka! - facebook

Poniżej linkujemy zamieszczony na facebooku artykuł podsumowujący 20 lat starań o pełną ochronę Zakrzówka, ukoronowanych głosowaniem Radnych Miasta Krakowa, którzy dużą większością głosów ustanowili pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom użytek ekologiczny.


Fakty i mity o Zakrzówku

Fakty i mity o Zakrzówku

Poniżej przedstawiamy sprostowania wobec szerzonych nieścisłości, które mają na celu przekonać społeczność Krakowa do poparcia zabudowy Zakrzówka przez dewelopera.

Materiał jest cytatem ze strony Stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, przedrukowanym za jego zgodą. Pisany był w 2010 roku i z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, że tzw teren sporny, o który walczył Zielony Zakrzówek nie został poddany żadnej szczególnej ochronie. A jednak większości mieszkańców Krakowa, myśli, że tak jest!.. To duży sukces tych, którzy myślą o zabetonowaniu tego wspaniałego miejsca.

W poniższym tekście obszar na zachód od ulicy św. Jacka aż do ulicy Tynieckiej nazywamy Zakrzówkiem (od 2014 będzie nosił nazwę Parku Zakrzówek). Terminem „teren sporny” nazywamy obszar pomiędzy ulicami św. Jacka i Wyłom.


1. MIT: Z dokumentów planistycznych wynika, że teren sporny na Zakrzówku może być zabudowany tylko blokami mieszkalnymi.

Fakty: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Krakowa stwierdza wyraźnie, że funkcją preferowaną na spornym obszarze są usługi publiczne w tym zieleń publiczna. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa wymieniona jest jako ostatnia z dopuszczonych tam funkcji.

Kalendarium walki o Zakrzówek: 2008-2016

Kalendarium walki o Zakrzówek: 2008-2016

Za zgodą Stowarzyszenia Zielony Zakrzówek, na bazie materiałów zgromadzonych na stronie http://www.zielony.org.pl, przedstawiamy w syntetycznej formie kalendarium zdarzeń w walce o Zakrzówek prowadzonej przez ludzi stowarzyszenia w latach 2008-2016.

Warto przeczytać z kilku względów.

Po pierwsze, historia walki o Zakrzówek pokazuje, że my, obywatele nie jesteśmy zupełnie bezsilni w starciu z urzędniczą machiną oraz bogatymi podmiotami i od naszej aktywności i determinacji zależy bardzo wiele. To inspiruje i daje nadzieję.

Po drugie, w artykule pokazane są konkretne działania i środki, których można (i trzeba) używać w dobrej sprawie. Może to być świetną ściągą w tej, ale i w innych sprawach.

I wreszcie po trzecie, materiał pokazuje jak wiele sił, energii i dobrej woli ci wspaniali ludzie poświęcili dla sprawy Zakrzówka. To naprawdę niesamowite. Wielkie podziękowania i podziw dla nich!

Artykuł umieszczony jest TUTAJ.