#modraszek


Zakrzówek to cudowne zielone miejsce w centrum Krakowa. Teraz decyduje się jego przyszłość. Czy będzie odpowiednikiem nowojorskiego Central Parku, czy też zostanie bezlitośnie zabudowany?

O 20 latach walki o Zakrzówek w radio TOK FM

O 20 latach walki o Zakrzówek w radio TOK FM

Gościem Piotra Maślaka prowadzącego w TOK FM audycję "Pierwsze Śniadanie w TOK-u" była Jolanta Kapica, mieszkanka Krakowa, niestrudzenie od ponad 15 lat walcząca o Zakrzówek.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem audycji: LINK.

Opis audycji na stronie radio TOK FM:

Piotr Maślak rozmawia z Jolantą Kapicą, która przez 15 lat broniła przed zabudową przez deweloperów krakowskiego Zakrzówka - wyjątkowego miejsca w środku wielkiego miasta. Radni Krakowa przygniatającą większością głosów przyjęli uchwałę o utworzeniu użytku ekologicznego. Teraz ta decyzja musi się uprawomocnić. Jaka w takim razie będzie teraz przyszłość Zakrzówka? Władze miasta w tym miejscu widziały olbrzymie osiedle dla kilkunastu tysięcy ludzi. W 2014 roku Zakrzówek został jednym z siedmiu cudów Polski i od tego momentu nastawienie miasta zaczęło ewoluować.

Kraków świętuje odzyskanie Zakrzówka! - facebook

Poniżej linkujemy zamieszczony na facebooku artykuł podsumowujący 20 lat starań o pełną ochronę Zakrzówka, ukoronowanych głosowaniem Radnych Miasta Krakowa, którzy dużą większością głosów ustanowili pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom użytek ekologiczny.


Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

Zakrzówek użytkiem ekologicznym!

26 września 2018 okazał się bardzo pomyślnym dniem dla Zakrzówka. Tego właśnie dnia, po burzliwej dyskusji, Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że na terenie Zakrzówka, pomiędzy ulicami Wyłom i Św. Jacka zostanie ustanowiony tzw użytek ekologiczny.

Co to oznacza w praktyce? Otóż na tym terenie obecnie obowiązuje plan miejscowy, który dopuszcza zabudowę wielorodzinną. Po ustanowieniu ekoużytku inwestorzy będą musieli poddać się dodatkowej procedurze i uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ wydając decyzję powinien zaś wziąć pod uwagę walory przyrodnicze tego obszaru. Przypomnijmy, że to właśnie tutaj, na terenach pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom występują takie arcyrzadkie i chronione gatunki jak: motyle modraszki, kumaki nizinne, traszki grzebieniaste oraz węże gniewosze.

Szanowni Panie i Panowie Radni Miasta Krakowa, jesteśmy z Was bardzo dumni! Dziękujemy Wam, że w sprawie bliskiej wszystkim mieszkańcom, byliście w stanie przekroczyć podziały partyjnie i zagłosować za ochroną naszego krakowskiego skarbu. Pamiętajcie, że dobro wraca!Przebieg głosowania:

Łukasz Słoniowski         Obecny PIS

Bogusław Kośmider         Obecny PO

Grzegorz Stawowy         Przeciw PO

Teodozja Maliszewska Przeciw PO

Teresa Kwiatkowska         Przeciw PO

Andrzej Hawranek         Wstrzymuje się PO

Jerzy Popiel                         Wstrzymuje się PO

Kazimierz Chrzanowski Wstrzymuje się Przyjazny Kraków

Marta Patena         Za Niezrzeszona

Adam Grelecki         Za PIS

Adam Kalita                Za PIS

Agata Tatara                 Za PIS

Aleksandra Dziedzic Za PIS

Andrzej Mazur         Za PIS

Dariusz Wicher         Za PIS

Edward Porębski         Za PIS

Jakub Seraczyn         Za PIS

Jan Franczyk                 Za PIS

Józef Jałocha                 Za PIS

Krzysztof Durek         Za PIS

Mariusz Kękuś         Za PIS

Michał Drewnicki         Za PIS

Mirosław Gilarski         Za PIS

Ryszard Kapuściński Za PIS

Stanisław Rachwał Za PIS

Stanisław Zięba         Za PIS

Tomasz Urynowicz Za PIS

Włodzimierz Pietrus Za PIS

Aleksander Miszalski Za PO

Anna Szybist                 Za PO

Dominik Jaśkowiec Za PO

Grażyna Fijałkowska Za PO

Katarzyna Pabian         Za PO

Wojciech Krzysztonek Za POKrótki opis użytku ekologicznego - Wikipedia.


Artykuły na portalach opisujące przebieg sesji:

Wyborcza.pl

Wyborcza.pl (2)

Gazeta Krakowska

Facebook

Portal samorządowy

TVP Info

Środowisko naukowe wystosowało apel w sprawie ochrony Zakrzówka

Środowisko naukowe wystosowało apel w sprawie ochrony Zakrzówka

Na portalu naukadlaprzyrody.pl został opublikowany apel, w którym naukowcy wzywają Prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa do objęcia ochroną całego terenu pomiędzy ulicami Św. Jacka, Wyłom i Pychowicką, wraz z terenem tzw "małego kamieniołomu".

Środowisko naukowe apeluje o odstąpienie od zabudowy terenów Zakrzówka oraz o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, tak by Zakrzówek stał się w całości terenem zielonym. Wskazuje dwa powody, dla których działania takie są konieczne:

 1. Ogromną wartość miejskich terenów zielonych dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców miasta
 2. Wartość przyrodniczą obszaru, w tym – występowanie gatunków chronionych prawem polskim i europejskim:
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • jaszczurka zwinka Lacerta agilis.
 • kumak nizinny Bombina bombina
 • modraszek telejus Phengaris teleius
 • modraszek nausitous Phengaris nausithous
 • ropucha szara Bufo bufo
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • traszka zwyczajna Triturus vulgaris
 • zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
 • żaba śmieszka Pelophylax ridibundus

Apel zostanie przekazany adresatom 27 czerwca, jak do tej pory podpisało się pod nim 174 naukowców z tak znamienitych instytucji jak: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo Hutnicza, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Liczba, ale przede wszystkim kaliber nazwisk widniejących pod apelem, są naprawdę znaczące! Należy mieć nadzieję, że adresaci apelu potraktują ten głos niezwykle poważnie.


(Fotografia małego kamieniołomu autorstwa Cecylii Malik).

Deweloper wnioskuje o pozwolenie budowy bloków na Zakrzówku!

Deweloper wnioskuje o pozwolenie budowy bloków na Zakrzówku!

Dokładnie w dniu, w którym radni PO i PIS złożyli projekty uchwał, mających na celu trwałą ochronę Zakrzówka przez zabudową, spółka Kraków City Park sp z o.o złożyła podanie o pozwolenie na budowę pierwszego budynku wielorodzinnego (AU-01-5.6740.1.1238.2018).

Być może jest to przypadkowa zbieżność terminu, ale możliwe, że nie i właśnie rozpoczyna się kluczowy etap walki o ochronę tych cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów przed intensywną zabudową.

Liczymy na to, że Radni Krakowa, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pan Prezydent Majchrowski wraz z Panią Prezydent Koterbą podejmą niezwłoczne i skuteczne działania (oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem) blokujące tę budowę, której efektem będą nieodwracalne zmiany ekosystemu na terenie Zakrzówka.

Przypominamy, że chodzi o tereny leżące pomiędzy ulicami Św. Jacka i Wyłom, które nie zostały objęte projektem tzw Parku Zakrzówek. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym dopuszczalna jest tu dziś zabudowa wielorodzinna. Jest tak pomimo, że cały teren położony jest w granicach parku krajobrazowego i pomimo, że zostało tu potwierdzone występowanie licznych gatunków objętych ścisła ochroną - między innymi węża gniewosza plamistego.

Plan został pośpiesznie przeforsowany w momencie, w którym już było wiadomo o występowaniu gniewosza plamistego na terenie tzw małego kamieniołomu na Zakrzówku, jednakże oficjalna informacja o tym fakcie była "w drodze" do Rady. Mamy nadzieję, że działania obecnej Rady zdołają odwrócić efekty tamtej, bardzo kontrowersyjnej decyzji.